Baby booties – now with English translation

Denne er til Trine som spurte etter oppskriften på de babysokkene jeg strikker. Jeg måtte lete litt før jeg fant den igjen, men her er den. Du kan i stedet for å lage hullrad strikke 1 r og 1 vrang hele veien opp og så brette sokken. Her er det mange muligheter.

BABYSOKKER

Gammel oppskrift, strikkes med Baby-ull og pinne nr. 2 1/2
Begynner med foten. Legg opp 55 m. Strikk 4 pinner rett.
5. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 1m, legg ut 1m, strikk 27m
6. pinne: rett
7. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 3m, legg ut 1m, strikk 27m
8. pinne: rett
9. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 5m, legg ut 1m, strikk 27m
10. pinne: rett
11. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 7m, legg ut 1m, strikk 27m
12. pinne: rett
13. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 9m, legg ut 1m, strikk 27m
14. pinne: rett
15. pinne: strikk 27m, legg ut 1m, strikk 11m, legg ut 1m, strikk 27m
Det er nå 67m på pinnen. Strikk 4 pinner rett. Strikk 38m, de 2 neste sammen og snu, strikk 10m, de to neste sammen og snu, fortsett slik til det er 22 m på hver side av de 11m på midten. Fortsett med fellingene på samme måte, men strikk nå glattstrikk (1p rett, 1p vrang) til det er 15 på hver side av de 11 i midten. Strikk 5 p glattstrikk av hele pinnen. På den 5.pinnen skal det lages hull. Begynn med vrang omg (velg evt 6. pinne hvis denne er vrang). Strikk 5m, fell den 4.m over den 5., fortsett slik hver 5.m ut pinnen. Det er da totalt 8 hull.
På neste pinne legges 1m ut der man felte av på forrige pinne. Strikk 5 pinner glattstrikk. Skift til perlestrikk (1r, 1vr over 1vr, 1r), strikk 10 pinner. Fell av på vrangen.
Sy sammen og sett sløyfebånd i hullene, eller tvinn en tråd av garnet.

Legger ved et bilde (jeg puttet sokken i skanneren) slik den ser ut før den er sydd sammen

Baby bootie

Yarn to match US needle 1 or 2 – US 13 or 12 (Norwegian needles 2 1/2 is the one inbetween these sizes). I’ve used Dale Baby ull (baby wool) (try knitting them in alpaca!)

Cast on 55 sts.

1)      K

2)      K

3)      K

4)      K

5)     K 26, add a stich in the next sts, k, add a stitch in the next sts, k 26 = 57 sts

6)      K

7)      K 26, add a stich in the next sts, K 3, add a stitch in the next sts, k 26 = 59 sts

8)      K

9)      K 26, add a stich in the next sts, K 5, add a stitch in the next sts, k 26 = 61 sts

10)  K

11)  K 26, add a stich in the next sts, K 7, add a stitch in the next sts, k 26 = 63 sts

12)  K

13)  K 26, add a stich in the next sts, K 9, add a stitch in the next sts, k 26 = 65 sts

14)  K

15)  K 26, add a stich in the next sts, K 11, add a stitch in the next sts, k 26 = 67 sts

There are now 67 sts on your needle

16)  K

17)  K

18)  K

19)  K

Knit 38 sts, K2tog, TURN, knit 10, K2tog, TURN. Do this until you have 22 sts on each side of the 11 sts in the middle (you will understand when you have the work on your needles).

 
Keep on the same way, but now in stockinette stitch (St st). Keep on doing this until you have 15 sts on each side of the 11 sts in the middle.

 
Knit 5 (or 6) rows in stockinette stitch. On the 5th  or 6th row (depending if you like to do this from the knit or purl row) you make a row of eyelet holes. Easy way to do it – or do how ever you want to do it – K5 – slip the 4th sts over the 5th sts – do this every 5th sts to the end of the row – should make you have 8 holes. On the next row you simply add the stitch over the hole.

 
Knit 5 rows of stockinette stitch. Change to moss stitch (K1, P1 over P1, K1) – knit 10 rows and cast off.

 
Sew seams and add a ribbon in the eyelet holes.

 
NOTE: 10 last then rows can be knitted in different ways. I’ve tried knitting a rib instead of moss stitch and this turns out beautifully.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Categories: Anett, Crafts, Knitting